QL brand promotion activities

QL brand promotion activities

 

1. Participate in agricultural exhibitions at Binh Phu park – district 6 – HCMC: Promote the “QL Egg” brand and Introduce “Organic Fertilizer” product to customers

2. TÍCH CỰC TIẾP CẬN NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG QUA NHÃN HÀNG RIÊNG CỦA CÁC KÊNH PH N PHỐI SIÊU THỊ

Nhãn hàng Topvalu – Siêu thị Aeon Mall