Khách hàng

1.    Hệ thống siêu thị

2.    Hệ thống nhà hàng, khách sạn, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh

3.    Chuỗi cửa hàng bánh

4.    Nhà phân phối/ đại lý

5.    Xuất khẩu